Vatican

them andi Eropa

O Them le Vatikanosko Forosko (italianikanes: Città del Vaticano - Stato della Città del Vaticano) si jekh them anθ-i Evropa.

Vatikan

O them si but importàntno sosqe o baro Pàpo e Katolike Khangeriaqo beśel kothe. O them si but spećiàlo sosqe si o śerutno fòro jekhe religiaqo thaj naj avere thema kadea, but phandle ka jekh religia kaj si rrugisarime thaj luwudime but manuśenθar anθ-e avere thema.


Akana o Pàpo si Francis. Anθ-e nakhle vràmură sas vi but avere pàpură e katolikenθar sar o Benedikt, o Źan Pàl, thaj but avere.

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.