Luksemburgo

Greater-Coat-of-Arms-of-Luxembourg.svg

O Baro Dukato e Luksemburgesko (Luksemburgikanes: Groussherzogtum Lëtzebuerg, Fransekani: Grand-Duché de Luxembourg, Jermanikanes: Großherzogtum Luxemburg) si yek tikno them andi Ovestuni Evropa. Leske perutne si Beljiya, Olanda tay Jermaniya.

AnavModificare

PuranipenModificare

ForovipenModificare

PhuvipenModificare

KidipenModificare

ManushanipenModificare

SanskrtipenModificare


  Europikano Ekipen thai le zumavde te aven EE somdasne (membrurya)  
Austriya | Beljiya | Bulgariya | Chexiya | Chipro | Danemarka | Estoniya | Finland | Franchiya | Grechiya | Republika Irland | Italiya | Jermaniya | Kroatiya | Latviya | Lituaniya | Luksemburgo | Malta | Olanda | Polska | Portugaliya | Rumuniya | Slovaiko | Sloveniya | Spaniya | Sveko | Ungariya

Aver zumavde thema: Montenegro | Nordutni Makedoniya | Serbiya | Shkiperiya | Turkiya
 

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.