o Thagaripen e Danemarkiyako (Danikanes: Kongeriget Danmark) si yek Them andi Norduni-Evropa

Anav editisar

Puranipen editisar

Forovipen editisar

Phuvipen editisar

Kidipen editisar

Manushanipen editisar

Sanskrtipen editisar


  Europikano Ekipen thai le zumavde te aven EE somdasne (membrurya)  
Austriya | Beljiya | Bulgariya | Chexiya | Chipro | Danemarka | Estoniya | Finland | Franchiya | Grechiya | Republika Irland | Italiya | Jermaniya | Kroatiya | Latviya | Lituaniya | Luksemburgo | Malta | Olanda | Polska | Portugaliya | Rumuniya | Slovaiko | Sloveniya | Spaniya | Sveko | Ungariya

Aver zumavde thema: Montenegro | Nordutni Makedoniya | Serbiya | Shkiperiya | Turkiya