O Adolf Hitler (nǎmcicka: [ˈadɔlf ˈhɪtlɐ]; biǎndilo p-o 20-to aprìlo 1889 – mulo o 30-to aprìlo 1945) sas jekh Avstrikano-Nǎmcicko politìko kaj sas o diktatòro e Nǎmcosqo ël berśesθar 1933 ʒi k-o vov mudardǎs pes anθ-o 1945. Vov areslǎs politikalnes zoralo sar o baro śero ël Nacistikane Partidǎqo, thaj areslǎs te avel o ćancelòro anθ-o 1933 thaj palorral lǎs o anav Führer und Reichskanzler anθ-o 1934. Kana sas diktatòro, vov dǎs śirdipen k-o Dùjto Lumǎqo Maripen kana kerdǎs invàzia anθ-o Polàndo p-o 1-to septèmbro 1939. Vov implikisardǎs pes anθ-e kätanosqe operacie anθar sa o maripen thaj sas dośalo palal o Samudaripen: kana mudardǐne maśkar 500.000 thaj 7.500.000 Rromen thaj 6.000.000 Ʒidovurěn, maśkar averenθe.

O Hitler kana kerdǎs vìzita anθ-i Ǔgoslàvia