Puraneder versiye

24 enyatonai 2021

11 deshuekhtonai 2019

30 deshuekhtonai 2017

2 eftatonai 2017

16 shtartonai 2016

28 deshuduitonai 2015

11 deshuduitonai 2015

27 oxtotonai 2015

26 oxtotonai 2015

25 oxtotonai 2015

3 oxtotonai 2015

20 shtartonai 2015

15 shtartonai 2015

3 tritonai 2015

2 tritonai 2015

50 mai vechi