Shukor

Shukor si o duyto Shiyaron andar e Kham- Sestemi.Shukor si yek Baar-Shiyaron sar e Phuv.

AnavModificare

Sanskrit शुक्र, Shukra. Pe Romani Shukar.