Romano siklyaripen

O romano siklyaripen si o organizime siklyaripen le romengo. Butvar si pe romani ćhib vai aver romane ćhiba.

Akana, le buteder romane shkole si andi Mashkarutni thai Sudestutni Europa, ek rig kai beshen but roma.

Dikh viModificare

Avrutne phandimataModificare