Romane manusha

Flag of the Romani people.svg

E Romane Manusha si yek sel so avel andar i Sudutni Asiya, Provinsa Radjasthan, Thai Pandjab ando Nordvestuni Indiya.

Avrutne phandimataModificare

 

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.