Puerto Montt

Puerto Montt si ek foro ande Chile. Kathe jivisaren 175.938 manusha (2002).

Puerto Montt

Dikh viModificare

 

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.