Pativ si yek but vastno (importanto) elemento ando romanipen (i romani kultura). I pativ le avre romende tay le amare romanipenaste keren le roma te jivisaren khetanes tay te na xasaven pi phuv.

E romenge phure anden kado lav andar o Indikano Subbardodvip. Vi akana arakhel pes ande indo-ariyanikane chibya. O yekto manay le laveske sas i pativ le prandime den yek avreste.

Pe hindikanes si:

  • पति (pati) - prandime mursh, rom
  • पत्नी (patnī) - prandime juvli, romni
  • पतियार (patiyār) - pativ
  • पतिया (patiyā) - patyal