Le kale den duma mashkar lende le diyalektesa navyardo kalo. O kalo si les spaniyolikani gramatika vi spaniyolikane lava tay but romane lava. Kalo si phendo akana andi Spaniya, Portekalya, Sudutni Fransiya tay Sudutni Amerika [1].

Vi dikh

editisar

Xalyarimata

editisar
  1. The Romany Language in Spain (anglikani ćhib)

Avrutne phandimata

editisar