E kultura islamichi ai e kultura musulmana dikhen sar le praktimata kulturale kai si chidine le narodoske islamichi historia. E pervo data le phurane dieli la phuviake kai si e phuv le muslimanski, de katar e Rashidun kai sas o Caliphate zhi ka vriama le pervo kai sas e Umayyad ai e vriama le pervo kai sas e vriama le Abbasidoski, ai sas mai anglal Arabo, o Byzantine, o Persia ai o Levantine. E kultura musulmana bariolas sigo katar le amperetsia le islamoske, ai hulelas but pe la phuvia kai si o Persia, e Egypt, o North Caucasian, o Turkic, o Mongol, o Indian, Bangladeshi, o Pakistani, o Malay, o Somali, o Berber, o Indonesian, ai o Moro. E kultura islamichi inkerel sa o zakono kai kerdia pe sa e pachamos le Islam. Si aver fialuria te aplichal le pachamos kai si ando islam andel kolaver kultura ai andal zakonuria.