Distrikturya la Indiyake

Yek distrikto si yek rigyaripen kay yek stato la Indiyako (Bharatesko).

Le rigyarimata andar yek distrikto. Goa si keh stato rigyardo pe duy distrikturya. Fishtesavo distrikto si rigyardo pe varesave taluka.

Îndiyâ si rigyardo pe 28 staturya, 6 Yekipnaske teritorurya (YT) tay yek teritoriyo le sherutne forosko. Ando fishtesavo stato si yek guverno alsardo katar e manusha le statesko. Le Yekipnaske teritorurya si xulayarde katar o mashkarutno guverno, numa kay Dilli tay Pondisheri si guvernurya.

Fishtesavo stato vay YT si rigyardo pe distrikturya. Butvar, o foro kay so si o xulyaripnasko mashkar si vi la polisiyako tay krisako.

Le distrikturya si rigyade pe taluka vay tehsilurya (le palutne kay Sudutni Indiya), xulayarde katar yek talukdar vay tehsildar.

Dikhimos

editisar
 
Staturya tay teritorurya la Indiyake, ginyarde sar ando patrinipen
Distrikturengo gin kai fishtesavo stato vai ET
Staturya
# Stato Dist. # Stato Dist.
1 Andhra Pradesh 23 15 Maharashtra 35
2 Arunachal Pradesh 15 16 Manipur   9
3 Assam 23 17 Meghalaya   7
4 Bihar 37 18 Mizoram   8
5 Chhattisgarh 16 19 Nagaland   8
6 Goa   2 20 Orissa 30
7 Gujarat 25 21 Punjab 19
8 Haryana 19 22 Rajasthan 32
9 Himachal Pradesh 12 23 Sikkim   4
10 Jammu thai Kashmir 14 24 Tamil Nadu 30
11 Jharkhand 22 25 Tripura   4
12 Karnataka 27 26 Uttaranchal 13
13 Kerala 14 27 Uttar Pradesh 70
14 Madhya Pradesh 48 28 Ovestutno Bengal 18
Ekhipnaske teritorurya
# UT Dist. # UT Dist.
A Dvipa Andaman thai Nicobar   2 E Lakshadweep 1
B Chandigarh   1 F Pondicherry   4
C Dadra thai Nagar Haveli   1 G Delhi   9
D Daman thai Diu   1      
savore:   602

But distrikturya si navyarde palal o foro so si o xulyaripnasko mashkar.

Forutne distrikturya

editisar

Dikh vi

editisar