Chalga si ek stilo giliyako vaj muzikaqo andar i Bulgariya bashavdo katar e roma kothar.

O anav Ćalga avel e xoraxane alavesθar Çalgı, kaj mangel te phenel "muzikaqo instrumento".

O adĕsutno ćalga stìlo na areslăs ʒi k-o 1989 kana agorisardăs o komunistikano guberno. E manuśa sas slobodne te aśunen so mangle, athoska i Ćalga sirdăs te aśunel pe maj but. Sas vi kritikisarne manuśa kaj phende kë i Ćalga n-as laćhi sosqe del dùma anθar i korùpcia, e lokhe love thaj o bipakivalo sèkso, ama but “normàlne” manuśa sas lenqe śukar te aśunen i Ćalga sosqe akana sas slobodne te alosaren muzikaqe alternativură thaj na ferdi so sas ofićiàlno.

Avrutne phandimata Modificare

 

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.