Córdoba, Spaniya

Córdoba si ek foro kay Andalusiya, ande Spaniya. Kathe jivisaren 328.041 manusha (2014).

Dikh viModificare

 

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.