Yek Bolleri si yek Bollepenaskro-Ollepaskro (Sky Vehicle) so e Manusha len fo Transporen Fari (Cargo) Tay Manusha vay fo Kurepen.

Boeing 747-400 Dreamliner livery.jpg