Švediakiri narodno biblioteka

E Švediakiri narodno biblioteka akharelape Kungliga biblioteket (Thagarutni biblioteka). I biblioteka kedela thaj arakhela sa o hangia (zvukia), fotografie thaj pečatimo materiali soikaljelape ki Švedia.

Kungliga biblioteket
Kungliga biblioteket

E bibliotekakoro khedipe tano phravdo sarinenge, ama o butikeribe iranelape hemanglal e baredžanlimaskere manušenge (naučnikonge). Materiali taro o švediakoro khedipe našti te udžilinelpe (pozajminelpe) khere nego mora te studirinelpe ki biblioteka. But materiali arakhelape ko magacini thaj mora te zakašinelpe angleder.

Khedipe editisar

Ko bibliotekakoro khedipe isi skoro 20 milionja objektia. Osim lila saikerela afišia, fotografie, vasthramovipe thaj reklamakiri štampa. O audiovizualnikano khedipe saikerela hembut taro 7 milionja snimine sahatia.

I biblioteka vastakerela (upravinela) e lično arhivaja tari i Astrid Lindgren, August Strindberg thaj Dag Hammarskjöld.

Iranipaskiri dužnost editisar

Ko akale vakteskoro kanuni bašo iranipaskoro udžili o pešatimo materialeskoro izdavači so ka delinelpe ki Švedia ka bičalel jekh primeroko taro sako kotor ki Narodno biblioteka thaj šov javera baredžanlimaskere biblioteke. E muzikakere, filmeskere, televiziakere thaj radioskere izdavačia mora ko pašutno (slično) čani te iranen fotokopie e bibliotekake. Ko disave slučaia važinela sade jekh kotor taro o bičhalipe.

E kanune isi koreno ko 1661 beršeskoro sekretariati , kote so ulo kanuni so sa o štampime lila ki Švedia valjandže te bičalen duj primerokia taro sako lil so štampindžape, jekh primeroko pripadindža ki Themutni Arhiva (Riksarkivet) thaj i dujto ki Narodno biblioteka (Nationalbiblioteket). O kanuni andžape te šaj te kontrolirinelpe o formirimo javno mislipe nego so o dokumenti te arakhenpe javere generaciake.

E bibliotekakoro sombutipen (sorabotibe) editisar

I Narodno biblioteka tani odgovorno dejbaske informacia pobare školenge thaj baredžanlimaskere bučake. Akava značini te phanenpe o lafia ki centralnikani dozvola či te lokljarelpe o isibe ko ververime (različno) komjutereskere baze.

I biblioteka organizirinela disave ekspertia- thaj kompetencialnikane grupe so kerena buti pučipaja taro bibliotekano sumnaj, ko misal digitaliziripe, klasifikaciakoro sistemi thaj jekhvarno katalogo Libris.

Organizirinelape sikljovipe thaj delape dumo projektenge soj tane relatirime bibliotekake.

Radžipen (vlast) editisar

I narodno biblioteka tani themutni biblioteka soj tani telo o šerutno Školakoro ministeriumo.

Naučno biblioteka editisar

I Narodno biblioteka tani jekajek humanistikani naučno biblioteka, so kinela baredžanlimaskere lila ko buteder čhibja.

Vizita editisar

E Narodno biblioteka ka arakhen ko parko Humlegården ko centralno Stockholm. I biblioteka tani sarinenge phravdi. Ola so tane phureder taro 18 berš šaj te legitirinenpe te šaj te poručinen materiali taro o lilengoro khedipe. Isi specialnikane pravilia manušenge so na bešena ki Švedia ja nae olen švedikano matično gendo.

Eksternikane linkia editisar

Dikh vi editisar

Literatura

Media